تحلیل ارتعاشات ورق های مستطیلی نانوکامپوزیتی با استفاده از نرم افزار المان محدود
تحلیل ارتعاشات ورق های مستطیلی نانوکامپوزیتی با استفاده از نرم افزار المان محدود
دوره 2، شماره 18، دی 99، صفحه 23 - 8
نویسندگان : جلال ترابی و اصغر قلندری شیرمرد و میلاد فراهانی علوی و سید محمدرضا حسینی علی آباد *

چکیده :
ورق ها کاربرد های بسیاری در زمینه های مختلف مهندسی از جمله صنایع هوافضا، دریایی و نیروگاهی دارند. همچنین پیشرفت های ایجاد شده در زمینه تکنولوژی های مربوط به علوم مواد، محققان را بر آن داشته تا با بکارگیری مواد پیشرفته در این سازه ها عملکرد آنها را بهبود ببخشند. با توجه به توسعه مواد هدفمند در سالیان اخیر، تحقیقات در زمینه رفتار مکانیکی سازه های ساخته شده از این مواد، گسترش یافته است. از طرفی خواص منحصر به فرد نانو لوله های کربنی اعم از مقاومت بالا، سختی بالا و چگالی پایین باعث شده تا این مواد به عنوان یک تقویت کننده مناسب در مواد کامپوزیتی استفاده شوند. با استفاده از ایده بکار رفته در مواد هدفمند، نانو لوله های کربنی به عنوان تقویت کننده، به صورت هدفمند در مواد کامپوزیتی توزیع شده و نانو کامپوزیت های هدفمند تقویت شده با نانو لوله کربنی را بوجود میآورند. در تحقیق حاضر، ارتعاشات آزاد ورق های ساخته شده از نانوکامپوزیت های تقویت شده با نانو لوله های کربنی مورد بررسی قرار گرفته است. فرض میشود که نانو کامپوزیت از ترکیب نانو لوله های کربنی تک لایه و ماتریکس ایزوتروپ تشکیل شده است. ورق نانوکامپوزیتی با استفاده از نرم افزار المان محدود مدل سازی شده و فرکانس های طبیعی آن نیز محاسبه گردیده است.

واژگان کلیدی :
ارتعاش ورق های کامپوزیتی، المان محدود، تحلیل