دوره 4، شماره 34، اردیبهشت 1401، صفحات 25 - 19
نویسندگان : عطیه نتاج مجد * و ، بهاره حسن‌زاده

چکیده :
در بیشتر موارد سادگی از پیچیدگی نتیجه‌ی بهتری می‌دهد. در سایر سبک‌های عکاسی شلوغی و کمبود نظم قابل توجهی مشاهده می‌شود. سبک مینیمالیسم دیدی متفاوت و تازه‌ به بیننده می‌دهد و همین عامل موجب خاص بودن این سبک شده است. آنچه این سبک را از سایر سبک‌ها متمایز می‌کند، حذف جزئیات، عدم آشفتگی، وجود فضای تنفس، استفاده مینیمالیستی و هوشمندانه از عنصر رنگ و انتخاب پس‌زمینه‌ و ترکیب‌بندی ساده‌ می‌باشد. در برخی موارد با ترکیب‌بندی المان‌ها می‌توان تصاویر بی‌نظیری را خلق کرد. گاهی نیز با ایجاد یک فضای بدون جزئیات می‌توان عکسی چشم‌نواز گرفت. با حذف بی‌نظمی‌ها، جزئیات غیرضروری و عناصر فرعی می‌توان به نگاه بیننده جهت داد و توجه او را به یک سوژه‌ی خاص جلب کرد. در واقع در این صورت بیننده راحت‌تر درک می‌کند که تمرکز اصلی عکاس روی چه موضوعی بوده است و عکاس از خلق این عکس چه هدفی داشته است. عکاس مینیمالیست تلاش می‌کند تا با ساده‌گرایی، درک مفهوم عکس را برای بیننده ساده‌تر کند. بنابراین عکاسی مینیمال، سبک ساده‌گرایی هنر عکاسی است.

کلمات کلیدی :
مینیمالیسم، عکاسی مینیمالیسم، خصوصیات عکاسی مینیمالیسم